Транспортни и Индустриални опаковки

      Интерретър ООД има дългодишен опит с производство на транспортни и индустриални опаковки. Произвеждаме опаковки по модел и размери отговарящи на изискванията на клиента. Покритието зависи от желанието на клиента.

Опаковките се изработват от качествена иглолистна дървесина с влажност 10% ÷ 12% . След сглобяването и боядисването им, минават фитосанитарна обработка.

Опаковките се изработват със съвременни машини, чрез които се гарантира качество и точност.

Детайлите укрепващи изделията могат да бъдат изработвани за цилиндрични и конусни части за боеприпаси. Могат да бъдат със или без латексова подложка или грундирани.

Опаковките преминават всички изпитания и тестове според изискванията на клиента.