Интерретър ООД има дългодишен опит с производство на сандъци за боеприпаси. Произвеждаме сандъци за всякакъв калибър боеприпаси, отговарящи на изискванията на клиента.

Сандъците се изработват от качествена иглолистна дървесина с влажност 10% ÷ 12% . След сглобяването и боядисването им, минават фитосанитарна обработка.

Сандъците се изработват със съвременни машини, чрез които се гарантира качество и точност.

Детайлите укрепващи изделията могат да бъдат изработвани за цилиндрични и конусни части за боеприпаси. Могат да бъдат със или без латексова подложка или грундирани.

Сандъците преминават всички изпитания и тестове според изискванията на клиента.